предстоящ семинар

Семинар "Основа за конкурентоспособност"

  • Участието е безплатно след регистрация и потвърждение от наша страна. Място: РУ Ангел Кънчев, Русе

  • Целта на семинара е идеите на “Лийн производството” да достигнат до ръководителите на предприятия от Русе и региона

  • Модули - повишаване производителността на труда, намаляване на запасите от материали и НЗП, скъсяване на производствения цикъл

  • Програма 17:00 – Откриване, 17:30 – „Разхищения“  в индустриалното производство. 18:30 – Производство – основни принципи

ДОБАВЯМЕ СТОЙНОСТ ЧРЕЗ НЕПРЕКЪСНАТО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Накратко за нас и дейността ни

Ние сме консултантска фирма с фокус върху подобряване ефективността на производствените предприятия. Нашият екип има голям опит в прилагане на т.н. „Manufacturing“ – стегнато производство. То представлява системен набор от инструменти, развивани няколко десетилетия от водещи световни фирми с цел постигане на съвършенство по отношение на ефективност, качество, организираност.

Ние адаптирахме тези инструменти за нуждите на българските фирми и ги развихме като модули в проекта „ПСК - Производство от световна класа“. Чрез него целим да съдействаме на мениджмънта по пътя към познаване и прилагане на Lean инструментите за изграждане на едно по-добро производство. 

престоящи обучения

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО

или „Как да се справим с хаоса във фирмата?“

ПРОДУКТИВНА ПОДДРЪЖКА

или „Какво е ефективност на оборудването?“

ЛИДЕРСТВО в МИНИ КОМПАНИИ

или „Как да амбицираме хората около нас?”