Имате въпроси? Свържете се с нас: ++ 123 456 7890

Устройствено планиране

Градоустройствени процедури предшестващи и изясняващи статута

Узаконяване на сгради

С последните изменения на ЗУТ отново се допусна възможността за узаконяване на сгради

Мотивирано предложение

Мотивирано предложение се изготвя към документацията необходима за получаване на виза за проектиране

Добре дошли в нашия сайт!

Пълна гама от архитектурни услуги в кратки срокове

image

Инженерно проектиране

В сферата на високото строителство и инфраструктурните обекти предлагаме проектантски услуги по част „Конструктивна“

image

легализация на проекти

Изготвяне на пълна техническа документация на проекти.
Преглед и оценка на съществуващи проекти

image

Консултантски услуги

Изработване консултантски доклади, анализи, експерни оценки и становища в областта на строителството

основна дейност


Основен предмет на дейността е проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, технически и инвеститорски контрол, изготвяне на техническо ръководство на строителни обекти. 

кои сме ние


През август 2006 г. фирмата сформира проектантско бюро, състоящо се от 5 човека, от които проектанти, четирима строителни инженери и технически изпълнител. През годините персонала се увеличава.

последни проекти

проектирали сме над 50 обекта, ваканционни комплекси от затворен тип, хотели и жилищни сгради.