Направете своя безплатен сайт лесно със Сайт Конструктор!

SEO оптимизация - оптимизиране на страница

Класирането на вашия сайт в търсещите машини е от ключово значение за вас и спазването на определени правила ще ви помогне да достигнете до челни позиции в търсачките. Подробна информация може да прочетете на вътрешна SEO оптимизация

Правила при създаване на нова страница

Определете си 2 до 5 ключови думи които ще са водещи за конкретна страница, като се съобразите с текстовото й съдържание. Започнете разполагането им по следния ред: 

1. Нанасяне на мета таг Заглавие и мета таг Описание за страница

В раздел Меню ще видите вляво дървовидна структура с всички страници в сайта. Кликайки върху името на дадена страница ще видите нейните допълнителни характеристики вдясно. Кликнете на раздел SEO за да попълните мета заглавие и мета описание на страницата.

Полето Мета Заглавие може да бъде дълго до 60 символа, а полетата Мета Описание и Мета Ключови думи може да са с максимална дължина до 255 символа. В броя на символите се включва и интервалите и препинателните знаци. Постарайте се така да подберете ключовите думи, че те да образуват смислени изречения. Единствено в поле Ключови думи не е нужно да поставяте изречения, а просто изброени ключови думи, разделени със запетая. 

2. Създаване на структура на страница със заглавия H1, H2, H3

Изградете правилна структура на страницата като използвате джаджа Заглавие. Тя внася в страницата таговете H1, H2 и H3. Започнете най-отгоре със използването на заглавие тип H1. То трябва да се среща само веднъж в страницата, за разлика от останалите H2 и H3.  

Оформете по същия начин заглавия тип H2 и H3 - те са тип подзаглавия и може да се срещат няколко пъти в самото съдържание на страницата. Избраните ключови думи за оптимизиране е желателно да присъстват в заглавията и подзаглавията. Структурирането на страницата прилича на учебен час или по-точно на записките от учебен час. 

3. Поставяне Alt таг на изображения

Това е текст който не бива да е повече от десетина думи и отново е важно да съдържа ключови думи. При използване на джаджа Изображение задължително попълвайте поле Заглавие. Това поле ще внесе в кода на страницата Alt таг на използваното изображение.  

При използване на Джаджа Галерия след качване на изображенията попълнете полетата за заглавия на всяко едно от тях.

4. Позициониране на ключови думи и насищане на съдържание

Последно, но не на последно място е поставянето на ключовите думи в горната част от текстовите блокове, а също и насищането на текстовите абзаци с тях. Желателно е поне по 3-5 пъти да се срещат ключовите думи в комбинация с други думи, най-често прилагателни. 

Предлагаме услуга Вътрешна оптимизация на сайт

Услугата включва:

Мета тагове за страница - 1 лев на страница
Заглавия H1, H2, H3 - 1 лев на страница
Alt tag на изображения - 0.20 лв. на изображение
Насищане с ключови думи - 3 лева на страница

Приблизително цената за вътрешна оптимизация е около 5 лева на страница. Така при сайт с 5 вътрешни страници цената за оптимизиране би била около 25-30 лева.